Breaking News
Home / Tag Archives: Grill Suematsu

Tag Archives: Grill Suematsu

Review: Grill Suematsu คัตสึหมู&เนื้อ กรอบนอกนุ่มในราคาเบาๆ ณ Kobe

ถ้าพูดถึงร้านเนื้อชุปแป้งทอด หรือบีฟคัตสึในเมืองโกเบแล้ว Grill Suematsu ถือเป็นร้านยอดนิยมของคนท้องถ …

Read More »
Close